Advokat u Novom Sadu, dr Gvozden M. Grgur bavi se pružanjem usluga stručne pravne pomoći u oblastima krivičnog i građanskog prava

Oblasti prava

krivicno-pravo-advokat

Krivično pravo

Odbrana lica
pred domaćim sudovima
nadoknada-stete-advokat

Naknada štete

Zastupanje u nadoknadi štete
pred sudovima i osiguravajućim društvima
privredno-pravo-advokat

Privredno pravo

Zastupanje pravnih
lica
gradjansko-pravo-advokat

Opšta parnica

Naknada štete,
sastavljanje svih
vrsta ugovora itd.
nasledno-pravo-advokat

Nasledno pravo

Izrada testamenata,
ugovori o doživotnom
izdržavanju itd.
radno-pravo-advokat

Radno pravo

Kolektivni ugovori, izrada
tužbi i upozorenja,
savetovanje, zastupanje itd.
porodicno-pravo-advokat

Porodično pravo

Zastupanje u
postupcima
razvoda itd.
ugovorno-pravo

Ugovorno pravo

Usluge za izradu nacrta,
sve vrste ugovora,
preliminarni ugovori, akti itd.
kupoåçpårodajni-ugovori-novi-sad

Stvarno pravo

Zaštita vlasničkih prava,
stvarno posedovanje, službenost,
založna prava itd.

"Pronaći ćemo put ili ćemo ga sami napraviti" - Hannibal

Advokatskoj kancelariji svakodnevno se javljaju stranke sa različitim pitanjima, zahtevima i problemima. Dužnost svakog advokata je da temeljno i u skladu sa potrebnim znanjem i iskustvom pruži najdelotvornije rešenje. Nekada takva rešenja nisu jednostavna i potrebni su veliki napori da se dođe do rezultata. U takvim situacijama veština, znanje i sposobnost advokata su od presudnog značaja.

Poverenje & vizija

Spona izmedju svakog klijenta i advokata mora da bude zasnovana na uzajamnom poverenju. Advokatska kancelarija Grgur & Partneri sa sedištem u Novom Sadu svim klijentima nastoji da bude na raspolaganju u svakom momentu uz potpuno poštovanje svih prava i obaveza koja su zasnovana na Zakonu.

Vizija kako doći do najdelotvornijeg rezultata je jedno od osnovnih načela na kom je u potpunosti fokusiran rad advokata u svakom predmetu bilo da se radi o krivičnim postupcima ili gradjanskim parnicama.

Blog

„Svaki čovek u životu ima bar jednu šansu da uspe. Na putu ka uspehu nailazi na prepreke. Neke prepreke može da zaobiđe sam, a neke uz pomoć svog advokata.“

Dr Gvozden M. Grgur

Postavite pitanje advokatu

Odgovoriće Vam u najkraćem mogućem roku, najkasnije za 24 sata.