Advokatska kancelarija Gvozden M. Grgur se bavi pružanjem usluga stručne pravne pomoći u oblastima krivičnog i građanskog prava.

Oblasti prava

krivicno-pravo-advokat

Krivično pravo

Odbrana lica pred
domaćim sudovima

nadoknada-stete-advokat

Naknada štete

Zastupanje u naknadi štete pred sudovima i osiguravajućim društvima

Privredno pravo

Zastupanje pravnih
lica

Opšta parnica

Naknada štete,
sastavljanje svih vrsta
ugovora i dr.

Nasledno pravo

Izrada testamenata,
ugovori o doživotnom
izdržavanju i dr.

radno-pravo-advokat

Radno pravo

Kolektivni ugovori,
sastavljanje tužbi i opomena,
savetovanje, zastupanje i dr.

Porodično pravo

Zastupanje u
postupcima razvoda
braka i dr.

Ugovorno pravo

Usluge sačinjavanja
svih vrsta ugovora,
predugovora, akata i dr.

Stvarno pravo

Zaštita prava svojine,
državine, službenosti,
založnog prava i dr.

"Pronaći ćemo put ili ćemo ga sami napraviti" - Hannibal

Advokatskoj kancelariji svakodnevno se javljaju stranke sa različitim pitanjima, zahtevima i problemima. Dužnost svakog advokata je da temeljno i u skladu sa potrebnim znanjem i iskustvom pruži najdelotvornije rešenje. Nekada takva rešenja nisu jednostavna i potrebni su veliki napori da se dođe do rezultata. U takvim situacijama veština, znanje i sposobnost advokata su od presudnog značaja.

Poverenje & vizija

Spona izmedju svakog klijenta i advokata mora da bude zasnovana na uzajamnom poverenju. Advokatska kancelarija Gvozden M. Grgur sa sedištem u Novom Sadu svim klijentima nastoji da bude na raspolaganju u svakom momentu uz potpuno poštovanje svih prava i obaveza koja su zasnovana na Zakonu.

Vizija kako doći do najdelotvornijeg rezultata je jedno od osnovnih načela na kom je u potpunosti fokusiran rad advokata u svakom predmetu bilo da se radi o krivičnim postupcima ili gradjanskim parnicama.

Blog

Sporazumni razvod braka

Sporazumni razvod braka

Pravo na razvod braka jedno je od osnovnih prava supružnika iz supružničkog odnosa. Bračna zajednica može prestati na dva načina:...

Detaljnije

„Svaki čovek u životu ima bar jednu šansu da uspe. Na putu ka uspehu nailazi na prepreke. Neke prepreke može da zaobiđe sam, a neke uz pomoć svog advokata.“

Dr Gvozden M. Grgur

Postavite pitanje advokatu

Odgovoriće Vam u najkraćem mogućem roku, najkasnije za 24 sata.
Close Menu