Advokatska kancelarija Gvozden M. Grgur se bavi pružanjem usluga stručne pravne pomoći u oblastima krivičnog i građanskog prava.

Oblasti prava

krivicno-pravo-advokat

Krivično pravo

Odbrana lica pred
domaćim sudovima

nadoknada-stete-advokat

Naknada štete

Zastupanje u naknadi štete pred sudovima i osiguravajućim društvima

Privredno pravo

Zastupanje pravnih
lica

Opšta parnica

Naknada štete,
sastavljanje svih vrsta
ugovora i dr.

Nasledno pravo

Izrada testamenata,
ugovori o doživotnom
izdržavanju i dr.

radno-pravo-advokat

Radno pravo

Kolektivni ugovori,
sastavljanje tužbi i opomena,
savetovanje, zastupanje i dr.

Porodično pravo

Zastupanje u
postupcima razvoda
braka i dr.

Ugovorno pravo

Usluge sačinjavanja
svih vrsta ugovora,
predugovora, akata i dr.

Stvarno pravo

Zaštita prava svojine,
državine, službenosti,
založnog prava i dr.

"Pronaći ćemo put ili ćemo ga sami napraviti" - Hannibal

Advokatskoj kancelariji svakodnevno se javljaju stranke sa različitim pitanjima, zahtevima i problemima. Dužnost svakog advokata je da temeljno i u skladu sa potrebnim znanjem i iskustvom pruži najdelotvornije rešenje. Nekada takva rešenja nisu jednostavna i potrebni su veliki napori da se dođe do rezultata. U takvim situacijama veština, znanje i sposobnost advokata su od presudnog značaja.

Poverenje & vizija

Spona izmedju svakog klijenta i advokata mora da bude zasnovana na uzajamnom poverenju. Advokatska kancelarija Gvozden M. Grgur sa sedištem u Novom Sadu svim klijentima nastoji da bude na raspolaganju u svakom momentu uz potpuno poštovanje svih prava i obaveza koja su zasnovana na Zakonu.

Vizija kako doći do najdelotvornijeg rezultata je jedno od osnovnih načela na kom je u potpunosti fokusiran rad advokata u svakom predmetu bilo da se radi o krivičnim postupcima ili gradjanskim parnicama.

Blog

„Svaki čovek u životu ima bar jednu šansu da uspe. Na putu ka uspehu nailazi na prepreke. Neke prepreke može da zaobiđe sam, a neke uz pomoć svog advokata.“

Dr Gvozden M. Grgur

Postavite pitanje advokatu

Odgovoriće Vam u najkraćem mogućem roku, najkasnije za 24 sata.
Close Menu