advokat za privredno pravo

Advokat za privredno pravo Novi Sad

—————————

Privredno pravo čini zapravo skup pravnih normi o pravnom položaju privrednih subjekata ali i njihovom pravnom poslovanju na tržištu. Konkretno se privredno pravo odnosi na pitanja regulisanja pravnog položaja preduzeća i drugih subjekata koji se pojavljuju u privredi, kao i njihovim odnosima u pravnom prometu.

Usluge advokatske kancelarije obuhvataju ne samo generalno usklađivanje poslovanja privrednih subjekata sa važećim propisima, već i zastupanje u konkretnim oblastima. I upravo, delokrug rada kancelarije se ogleda u sledećem:

  • zastupanje privrednih društava u postupcima pred privrednim sudovima
  • naplata potraživanja pravnih lica pred privrednim sudovima ( sastavljanje predloga za izvršenje na osnovu verodostojne isprave)
  • osnivanje privrednih društava i preduzetničkih radnji
  • zastupanje i savetovanje u vezi načina rada privrednog društva i preduzetničkih radnji.
  • zastupanje privrednih društava pred organima uprave, poreskim i prekršajnim organima.
  • zastupanje u stečajnim postupcima i postupcima vezanim za privredne prestupe
  • savetovanje prilikom početka novih poslovnih poduhvata, sastavljanja profesionalnih ugovora i sl.

Naša advokatska kancelarija je specijalizovana za kompleksne privredne sporove. Za sve vidove pravne pomoći možete se obratiti našem timu koji će nastojati da vam pomogne kako bi se bilo koji vid pravnog spora rešio na najbolji mogući način.


Advokat za privredno pravo dr Gvozden M. Grgur – Telefon: 021 210 0729 ili 064 6685 970