Ugovor o zakupu - Advokat Novi Sad 001

Ugovor o zakupu

Ugovor o zakupu u našem zakonodavstvu regulisan je Zakonom o obligacionim odnosima, te predstavlja ugovor kojim se jedna ugovorna strana – zakupodavac, obavezuje da preda određenu

Detaljnije
Ugovor o delu - Advokat Novi Sad - Grgur-01

Ugovor o delu

Ugovor o delu regulišu dva zakona – Zakon o radu i Zakon o obligacionim odnosima. To je tip ugovora koji se sklapa između poslenika (preduzimača, izvođača radova) i naručioca

Detaljnije
Porodična penzija - ko ima pravo da nasledi porodičnu penziju, kako se određuje iznos porodične penzije, koji je iznos minimalne porodične penzije, nasleđivanje inostrane penzije

Porodična penzija

Penzija kao mesečna novčana naknada i druge beneficije na koje pojedinac stiče pravo po osnovu osiguranja za slučaj starosti, invalidnosti i smrti, a pod uslovima

Detaljnije