Pismeno zaveštanje – Testament

pismeno zavestavanje - testament - Advokat u Novom Sadu
Sadržaj

Testament, zaveštanje ili “poslednja volja” jeste forma u kojoj zaveštalac iskazuje svoju volju za koju želi da se sprovede nakon njegove smrti. Na ovaj način, zaveštalac obezbeđuje da se njegova zaostavština rasporedi prema obimu i izboru naslednika koji on odredi. Naziv “testament”i “zaveštanje” su istog značenja i označavaju poslednju volju ostavioca.

Zaveštalac može svoje zaveštanje ili testament sačiniti samostalno. Takvo pismeno zaveštanje će proizvoditi pravno dejstvo, bez obzira da li su sačinjenju zaveštanja bili prisutni svedoci. Ipak, ukoliko jednom pismenom zaveštanju svedoče dva lica koja će tekst zaveštanja i potpisati, taj testament može biti podoban da se deponuje u sud.

Pismeno zaveštanje pred svedocima

Dakle, ovde imamo pismeno zaveštanje i pismeno zaveštanje pred svedocima. Oba su pravno važeća, međutim, zaveštanje pred svedocima teže je oborivo. Takođe, zaveštanje dato pred svedocima moguće je deponovati u sud, čime bi se i dodatno mogla osigurati njegova važnost budući da se deponovanjem sa najvećom sigurnošću eleminište opasnost od propasti teksta zaveštanja, njegovog gubitka, falsifikovanja ili druge zloupotrebe. Sud će primljeno zaveštanje čuvati u svojoj arhivi zapečaćeno, a po obaveštenju o smrti ostavioca, isto će se izneti iz arhive i isti proglasiti u ostavinskom postupku.

pismeno zavestavanje - testament - Advokat u Novom Sadu

Zaveštanje ili testament

Zaveštanjem ili testamentom se u osnovi pobraja imovina kao i naslednici kojima će ona pripasti nakon otvaranja testamenta. Naravno, naslednici su ti koji imaju poslednju reč u pogledu prihvatanja testamentalnih delova zaostavštine. Drugim rečima, naslednici mogu svojevoljno izabrati da se ne prihvate nasledstva iako je ono ostavljeno testamentom.

Takođe treba navesti i da testament može biti i usmen. Ova forma moguća je samo u izuzetnim prilikama, kada je opravdana nemogućnost sastavljanja pismenog zaveštanja. Ostavilac svoju poslednju volju izražava usmeno, pred tri prisutna svedoka i to u slučaju kada mu je ugrožen život ili je iz određenih razloga nemoguće za ostavioca da sačini pismeni testament u bilo kojoj formi.

Zaveštanje je oborivo

Najčešći razlog “obaranja” zaveštanja u sudskom postupku jeste dovođenje u pitanje sposobnosti za rasuđivanje ostavioca u vreme sačinjenja zaveštanja. Kako bi se izbegla sumnja u sposobnost rasuđivanja, ostavilac se neposreno pre sačinjenja zaveštanja može obratiti lekaru – sudskom veštaku medicinske struke. Ovom prilikom veštak će svojim nalazom i mišljenjem potvrditi ostaviočevu sposobnost da ostavi punovažan testament. Drugi najčešći razlog je dovođenje u pitanje autentičnosti samog teksta zaveštanja (falsifikovanje). Ove sumnje mogle bi se izbeći pozivanjem dva svedoka prilikom sačinjenja testamenta i dr.

Ostavilac može pobrojati svoju imovinu pojedinačno ili prosto navesti da sve što se u njegovom vlasništvu zateklo u momentu smrti ostavlja određenom licu. Ostavilac može određivati naloge, uslove i rokove pod kojima će naslednici primiti deo zaostavštine koji im je zaveštanjem namenjen, a sve pod uslovima koje reguliše Zakon o nasleđivanju.

pismeno zavestavanje - testament - Advokat u Novom Sadu

Takođe, treba paziti na postojanje nužnih naslednika i njihovog nužnog naslednog dela. Zakon o nasleđivanju govori o nužnim naslednicima u članovima 39-65. Nužnim naslednicima pripada polovina naslednog dela koji bi nasleđivali kao zakonski naslednici. Određeni krug nužnih naslednica mora ispuniti određene uslove kako bi se mogli pozivati na svoje pravo nužnog nasleđivanja (teško imovinsko stanje i nesposobnost za rad), dok najuži krug naslednika ove uslove ne mora ispunjavati. Takođe, nužni naslednici nemaju prava nasleđivanja nužnog dela ukoliko su pravilno testamentom isključeni ili predstavljaju nedostojne naslednike.

Posebno ističemo da se u slučaju postojanja Ugovora o doživotnom izdržavanju između ostavioca i trećeg lica, sva imovina koja je predmet tog ugovora – neće raspravljati. Drugim rečima, ova imovina ne predstavlja zaostavštinu. Davalac izdržavanja po Ugovoru o doživotnom izdržavanju slobodan je da se uknjiži kao novi vlasnik nepokretnosti nakon smrti Primoca izdržavanja. Naslednici svakako imaju pravo da ovaj ugovor poništavaju prema zakonom predviđenim uslovima pred nadležnim sudom.

Budući da je nasledno pravo kompleksno, savet naše kancelarije je da se svi učesnici ostavinskih postupaka ili lica koja nameravaju da sačine svoj testament, najpre obaveste o svojim pravima,  obavezama, kao i pravima drugih učesnika u postupku. Stručna pravna pomoć svakako je najefikasniji način obezbeđenja vaših pravnih interesa.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin