Sporazumni razvod braka

Sporazumni razvod braka

Pravo na razvod braka jedno je od osnovnih prava supružnika iz supružničkog odnosa. Bračna zajednica može prestati na dva načina: na osnovu podnete tužbe za razvod braka ili sporazumno.

U ovom tekstu govorićemo samo o slučaju gde je zastupljen sporazumni razvod braka

Supružnici koji su saglasni po pitanju razvoda braka to iskazuju zaključivanjem pismenog Sporazuma. Sa ciljem da ne opterećujemo tekst bespotrebnim nabrajanjem primera koji mogu iznići iz postupka sporazumnog razvoda braka, odmah ćemo govoriti o slučaju kada supružnici imaju zajedničku imovinu i zajedničku decu.

Kako funkcioniše sporazumi razvod braka? 

Prethodno bilo kakvom formalnom postupku obično predstoje tzv. pregovori radi pronalaženja mirnog rešenja. Supružnici u pregovorima definišu svoje odnose i rešavaju postojeća sporna pitanja sporazumno. U praksi se neretko dešava da zbog poremećenih odnosa između supružnika nastane potreba za angažovanjem advokata koji će u ime supružnika zastupati njegove/njene interese. Advokat (ili advokati) u tom slučaju pregovaraju u ime i za račun supružnika nastojeći da pronađu prihvatljivo rešenje za obe strane. Pregovorima se definišu tačke budućeg Sporazuma o razvodu braka u koji spadaju podela zajedničke imovine stečene u braku, uređenje vršenja roditeljkog prava, kao i visina doprinosa za izdržavanje (alimentacija). Nakon što se faza pregovora okonča i reše sva imovinska pitanja, te pitanja vršenja roditeljskog prava, pristupa se i formalnom zaključenju Sporazuma.

Razvod braka

Kako bi se brak zvanično mogao razvesti, potrebno je podneti Predlog za sporazumni razvod braka nadležnom sudu. Predlog mora sadržati zahtevanu formu i priloge, kao i prethodno opisani Sporazum kao poseban priloženi dokument.

Nakon što je Predlog za sporazumni razvod braka podnet nadležnom sudu, sudija kojoj je dodeljen predmet će u najkraćem roku odrediti ročište za glavnu raspravu.

Posebna pogodnost postupka Sporazumnog razvoda braka jeste činjenica da upravo zbog prethodno rešenih bitnih pitanja, supružnici mogu ovlasititi advokate da i bez njihovog prisustva sprovedu postupak i okončaju ga u relativno kratkom vremenskom periodu, te da potom klijentima (čak i u inostranstvu) dostave pravosnažnu presudu. Pored toga, na zahtev klijenata, presuda se može prevesti i pripremiti radi priznanja u stranoj državi.

Naši advokati su, u velikom broju slučajeva, postupak sporazumnog razvoda braka završavali u ukupnom roku od 2-3 nedelje od dana podnošenja Predloga, u čemu se sumirano – najbolje ogledaju sve prednosti ovog postupka.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin