Sporazumni razvod braka

Sporazumni razvod braka
Sadržaj

Pravo na razvod braka jedno je od osnovnih prava supružnika iz supružničkog odnosa. Bračna zajednica može prestati na dva načina: na osnovu podnete tužbe za razvod braka ili sporazumno.

U ovom tekstu govorićemo samo o slučaju gde je zastupljen sporazumni razvod braka.

Supružnici koji su saglasni po pitanju razvoda braka to iskazuju zaključivanjem pismenog Sporazuma. Sa ciljem da ne opterećujemo tekst bespotrebnim nabrajanjem primera koji mogu iznići iz postupka sporazumnog razvoda braka, odmah ćemo govoriti o slučaju kada supružnici imaju zajedničku imovinu i zajedničku decu.

Kako funkcioniše sporazumi razvod braka? 

Prethodno bilo kakvom formalnom postupku obično predstoje tzv. pregovori radi pronalaženja mirnog rešenja. Supružnici u pregovorima definišu svoje odnose i rešavaju postojeća sporna pitanja sporazumno. U praksi se neretko dešava da zbog poremećenih odnosa između supružnika nastane potreba za angažovanjem advokata koji će u ime supružnika zastupati njegove/njene interese. 

Advokat (ili advokati) u tom slučaju pregovaraju u ime i za račun supružnika nastojeći da pronađu prihvatljivo rešenje za obe strane. Pregovorima se definišu tačke budućeg Sporazuma o razvodu braka u koji spadaju podela zajedničke imovine stečene u braku, uređenje vršenja roditeljkog prava, kao i visina doprinosa za izdržavanje (alimentacija). 

Nakon što se faza pregovora okonča i reše sva imovinska pitanja, te pitanja vršenja roditeljskog prava, pristupa se i formalnom zaključenju Sporazuma.

Kako se odlučuje o starateljstvu nad decom u sporazumnom razvodu braka?

Ukoliko je razvod braka sporazuman supružnici su došli do zajedničke tačke gledišta o svim bitnim pitanjima koja se tiču braka, a najbitnije se odnosi na poveravanje zajedničke dece.

Starateljstvo nad maloletnom decom, odnosno vršenje roditeljskog prava, može biti samostalno ili zajedničko. 

Ako samo jedan roditelj vrši roditeljsko pravo govorimo o samostalnom starateljstvu. U slučajevima kada se supružnici odluče da jedno od njih samostalno vrši roditeljsko pravo potrebno je napraviti sporazum o vršenju roditeljskog prava, odrediti visinu doprinosa za izdržavanje deteta i način na koji će se urediti odnosi deteta i roditelja sa kojim ne živi.

Roditelj koji ne vrši roditeljsko pravo ima pravo i obavezu da učestvuje u životu deteta: da plaća doprinose za izdržavanje, da održava lične odnose sa detetom i da skupa sa roditeljem koji vrši samostalno roditeljsko pravo donosi odluke koje utiču na život deteta. To su odluke o medicinskim intervencijama, školovanju, raspolaganju imovinom od velike vrednosti i promeni mesta prebivališta deteta.

Bitno je naglasiti da sud odlučuje da li će prihvatiti sporazum u najboljem interesu deteta: ukoliko sud proceni da je za dete bolje da jedan roditelj samostalno vrši roditeljsko pravo umesto da ga vrše zajednički, sud može odbaciti predlog iznešen u sporazumu.

Sporazumni razvod braka

Sporazum o razvodu braka se bavi pitanjem starateljstva nad decom samo ako su maloletna. Punoletna deca koja su navršila 18 godina se smatraju pravno i poslovno sposobnima i o njihovom starateljstvu se ne odlučuje, sem ako nisu sposobna za rad ili njihovo školovanje još uvek traje.

Kako se vrši podela zajedničke imovine u sporazumnom razvodu braka?

Advokatska praksa pokazuje da se parovi lakše usaglašavaju po pitanju poveravanja starateljstva nad decom, dok pitanje podele zajedničke imovine zna da uzrokuje dosta problema. Ukoliko su supružnici zaključili (pred)bračni ugovor ovakve situacije se jednostavno razrešavaju, jer ugovor precizira koja imovina je pojedinačna (postojeća prilikom stupanja u brak) i kako se deli zajednička (stečena u braku).

Ukoliko ne postoji mogućnost dogovora po pitanju deobe zajedničke imovine, ista se može voditi kao poseban parnični postupak.

Gde se podnosi zahtev za sporazumni razvod braka?

Kako bi se brak zvanično mogao razvesti, potrebno je podneti Predlog za sporazumni razvod braka nadležnom sudu, a to je osnovni sud u kojem su supružnici imali poslednje zajedničko prebivalište.

Šta je od dokumenata potrebno za sporazumni razvod braka?

Od dokumenata za sporazumni razvod braka biće vam potrebno sledeće:

  • Predlog za sporazumni razvod koji sadrži zahtevanu formu i priloge, kao i prethodno opisani Sporazum kao poseban priloženi dokument.
  • Izvod iz matične knjige venčanih.
  • Izvodi iz matične knjige rođenih za svu zajedničku decu.

Nakon što je Predlog za sporazumni razvod braka podnet nadležnom sudu, sudija kojoj je dodeljen predmet će u najkraćem roku odrediti ročište za glavnu raspravu.

Da li je za sporazumni razvod braka potreban advokat?

Za sporazumni razvod braka advokat vam nije neophodan: ugovor uz pomoć obrasca možete sačiniti sami ili vam u tome mogu pomoći zaposleni u jedinici pravne pomoći lokalne samouprave. Međutim, ako ne poznajete dovoljno Porodični zakon, te ne znate svoja prava i obaveze, dobra je ideja da advokat pregleda sačinjeni sporazum pre nego ga predate sudu, kako iz neznanja ne biste počinili greške koje kasnije nećete moći da ispravite.

Kako se sporazumni razvod braka najčešće završava na jednom ročištu, vaše prisustvo na tom ročištu nije neophodno. Ukoliko ste sprečeni ili usled bilo kojeg drugog razloga ne želite da prisustvujete razvodu, možete angažovati advokata koji će vas zastupati.

Cena sporazumnog razvoda braka

Cena razvoda braka, kao i sve druge cene advokatskih usluga, precizirana je u advokatskoj tarifi, koju određuje advokatska komora. Advokati imaju obavezu poštovanja cena u advokatskoj tarifi, ali ostavljena je i mogućnost korekcija cena usled dogovora sa klijentima u pojedinačnim slučajevima, te tako nadoknada za advokata može biti veća ili manja od propisane.

Prilikom podnošenja predloga za sporazumni razvod braka plaća se sudska taksa u iznosu od 2.660 rsd, a taksa istog iznosa se plaća i nakon proglašenja razvoda braka. Svaka od stranki snosi sopstvene troškove razvoda braka, sem ako sud odluči drugačije (sud može naložiti da jedna stranka plati celokupne takse razvoda braka).

Koliko traje sporazumni razvod braka?

Sporazumni razvod braka se vodi kao hitan postupak i najbrži je način da okončate bračnu zajednicu. Nakon što Sud zaprimi predlog o sporazumnom razvodu braka, u roku od 15 dana organizuje ročište, prvo i u najvećem broju slučajeva poslednje. Ako nema nepravilnosti u samom predlogu, sporazum se usvaja i donosi se presuda o razvodu braka.

Prednosti sporazumnog razvoda braka

Posebna pogodnost postupka Sporazumnog razvoda braka jeste činjenica da upravo zbog prethodno rešenih bitnih pitanja, supružnici mogu ovlasititi advokate da i bez njihovog prisustva sprovedu postupak i okončaju ga u relativno kratkom vremenskom periodu, te da potom klijentima (čak i u inostranstvu) dostave pravosnažnu presudu. Pored toga, na zahtev klijenata, presuda se može prevesti i pripremiti radi priznanja u stranoj državi.

Dakle, da rezimiramo: sporazumni razvod braka traje neuporedivo kraće nego razvod braka po tužbi, ne narušava odnose među supružnicima već omogućava mirno rešenje, stoga je bolji po decu i odnose sa roditeljima i finansijski je isplativiji.  Ukoliko postoji mogućnost da brak okončate na ovaj način, nemojte je propustiti.

Naši advokati su, u velikom broju slučajeva, postupak sporazumnog razvoda braka završavali u ukupnom roku od 2-3 nedelje od dana podnošenja Predloga, u čemu se sumirano – najbolje ogledaju sve prednosti ovog postupka.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin