Delokruzi rada advokatske kancelarije su pružanje advokatskih usluga u oblasti:

i drugo…

Uža specijalnost Advokatske kancelarije je odbrana fizičkih lica u krivičnim postupcima kao i zastupanje domaćih i stranih pravnih i fizičkih lica pred sudovima, poreskim organima i organima uprave u privrednim sporovima, građanskim sporovima kao i u postupcima za naknadu materijalne i nematerijalne štete (pretrpljen strah, duševni bolovi i dr.)