Osnivač advokatske kancelarije je Dr Gvozden M. Grgur. Rodjen je 1985. godine u Zrenjaninu. Posle završene srednje škole – pravni smer, upisuje pravni fakultet na univerzitetu u Novom Sadu. 2009. godine završava pravni fakultet i zapošljava se u Višem Sudu u Novom Sadu gde radi do juna 2013. godine, prvo na radnom mestu pripravnika a nakon položenog pravosudnog ispita na mestu stručnog saradnika.

2012. godine stiče zvanje mastera pravnika. Master rad piše na temu „Krivična dela protiv službene dužnosti“ gde detaljno proučava jedno od najzastupljenijih krivičnih dela u domaćem pravosuđu Zloupotrebu službenog položaja iz čl. 359KZ-a (po novom zakonu koji se primenjuje od aprila 2013. godine KD Zloupotreba položaja odgovornog lica iz čl. 234KZ-a.).

2017. godine je uspešno odbranio svoju doktorsku disertaciju na temu „Efikasnost kratkih kazni zatvora“ i time stekao zvanje  doktor nauka-pravne nauke.

Pored maternjeg srpskog jezika govori ruski i engleski jezik.

Specijalizovan je za krivično pravo koje detaljno proučava i danas (odbrana i zastupanje fizičkih i pravnih lica), a pored toga odlično poznaje privredno pravo, (zastupanje i odbrana pravnih lica pred domaćim sudovima, poreskim organima, organima uprave i dr.), obzirom da je dugo godina bio vlasnik i direktor više privrednih društava koje je uspešno vodio.