Nasledno pravo se bavi pitanjima nasleđivanja materijalne imovine odnosno zaostavštine lica koje je preminulo. Postupak nasleđivanja može pokrenuti sud po službenoj dužnosti ili lice sa pravnim interesom. Postoje dva pojavna oblika nasleđivanja:

  1. Zakonsko – kada su naslednici najčešće bliski srodnici preminulog ili
  2. Testamentalno – gde se javljaju slučajevi u kojima se kao naslednici mogu pojaviti lica van kruga zakonskih naslednika a koja su ostaviocu bila posebno draga.

Advokatska kancelarija dr Gvozden M. Grgur je specijalizovana za obavljanje  poslova unutar naslednog prava. Detaljnije o našoj advokatskoj kancelariji možete pročitati na našem sajtu.

Advokat za nasledno pravo vrši poslove u sledećim oblastima:

  • Zastupanje u ostavinskim sporovima
  • Izrada testamenata i zastupanje u sporovima vezanim za njihovu primenu ili osporavanje
  • Sastavljanje ugovora o doživotnom izdržavanju i zastupanje u sporovima u vezi sa primenom ili raskidom ugovora o doživotnom izdržavanju
  • Zastupanje u sporovima u vezi sa podelom ili sastavom zaostavštine
  • Zastupanje u postupcima u vezi sa sa lišenjem ili isključenjem iz naslednog reda
  • I druga nasledno pravna pitanja…

Ukoliko vam je potrebna pravna pomoć, možete nas kontaktirati putem jednog od brojeva telefona a naš tim će se potruditi da odgovori na sva vaša pitanja i izađe u susret kako bi se rešila pitanja iz nasledno pravnog odnosa.