Izdržavanje između supružnika – ko može i pod kojim uslovima tražiti izdržavanje?

 • Post author:
 • Post category:blog
 • Post comments:0 Comments

Izdrzavanje između supružnika predstavlja vid zakonskog izdrzavanja, sastoji se u redovnom obezbeđivanju sredstava za zadovoljenje osnovnih životnih, kao i drugih potreba izdržavanog lica. Predstavlja institut porodičnog prava i regulisano je Porodičnim…

Continue Reading Izdržavanje između supružnika – ko može i pod kojim uslovima tražiti izdržavanje?

Šta predstavlja zelenaški ugovor i koje su to pravne posledice njegovog nastanka?

 • Post author:
 • Post category:blog
 • Post comments:0 Comments

Šta je zelenaški ugovor? Pod pojmom “zelenaški ugovor” podrazumevamo takav ugovor u kome jedna strana koristeći se stanjem nužde ili teškim materijalnim stanjem druge strane, njenim nedovoljnim iskustvom, lakomislenošću ili zavisnošćšu, ugovori…

Continue Reading Šta predstavlja zelenaški ugovor i koje su to pravne posledice njegovog nastanka?

Dokazna sredstva u parničnom postupku – svedoci

 • Post author:
 • Post category:blog
 • Post comments:0 Comments

Dokazna sredstva jesu lica i predmeti koji se u praničnom postupku koriste u cilju dobijanja informacija o činjenicama koje su predmet dokazivanja. Regulisana su Zakonom o parničnom postupku ("Sl. glasnik RS", br.…

Continue Reading Dokazna sredstva u parničnom postupku – svedoci

Zaključenje ugovora – ponuda

 • Post author:
 • Post category:blog
 • Post comments:0 Comments

Ponuda predstavlja jednostranu izjavu volje, odnosno predlog za zaključenje ugovora učinjen određenom licu, koji sadrži sve bitne sastojke ugovora tako da bi se njegovim prihvatanjem mogao zaključiti ugovor.  - čl. 32 Zakona o…

Continue Reading Zaključenje ugovora – ponuda

Imovinski odnosi između supružnika; deoba zajedničke imovine

 • Post author:
 • Post category:blog
 • Post comments:0 Comments

Imovinski odnosi između supružnika predstavljaju posebne imovinske odnose čije su osobine uslovljene specifičnošću veze između titulara imovine kao supružnika. Na njih se primenjuju odredbe Porodičnog zakona, kao i odredbe zakona kojim se uređuju svojinskopravni…

Continue Reading Imovinski odnosi između supružnika; deoba zajedničke imovine

Odgovornost maloletnika za prekršaj; prekršajne sankcije prema maloletnicima

 • Post author:
 • Post category:blog
 • Post comments:0 Comments

Maloletnici su posebna kategorija učinilaca prekršaja koji imaju poseban prekršajnopravni status. Odgovornost maloletnika za prekršaj regulisana je Zakonom o prekršajima i primenjuje se na maloletnike starosti od četrnaest do osamnaest…

Continue Reading Odgovornost maloletnika za prekršaj; prekršajne sankcije prema maloletnicima

Nevažnost zaveštanja

 • Post author:
 • Post category:blog
 • Post comments:0 Comments

Ništavost i rušljivost zaveštanja. Institut zaveštanja regulisan je Zakonom o nasleđivanju. Zaveštanje predstavlja jednostran, formalan i ličan pravni posao kojim završtalac raspoređuje svoju imovinu za slučaj smrti, u zakonom određenom roku. Bitni…

Continue Reading Nevažnost zaveštanja
Šta je (pred)bračni ugovor i zašto je on značajan?
Sastavljanje bračnog ugovora kod službenog lica

Šta je (pred)bračni ugovor i zašto je on značajan?

 • Post author:
 • Post category:blog
 • Post comments:0 Comments

U poslednje vreme svedoci smo raznih polemika na temu bračnih - (pred)bračnih ugovora, kao i samom pitanju njegovog značaja, jer nije li ljubav ono što spaja buduće mladence i razlog…

Continue Reading Šta je (pred)bračni ugovor i zašto je on značajan?