Arbitraža – Šta je i kako se pokreće?

Arbitraža šta je i kako se pokreće - Advokat Novi Sad

Arbitraža, kao jedan od alternativnih načina rešavanja sporova, u našem pravu zakonski je uređena 2006. godine, kada je donet Zakon o arbitraži.

Šta je arbitraža?

Kao što smo već napomenuli, pored toga što predstavlja način rešavanja sporova, ona predstavlja i samo sudeće telo – arbitražni sud.

Ono što je karakteristično za ovakav način rešavanja sporova jeste široka autonomija volje stranaka.

Pored toga, stranke su potpuno procesno ravnopravne u ovakvom sporu, a za razliku od redovnih sudova, ovde dominira odsustvo strogih i komplikovanih proceduralnih zahteva.

Takođe, ono što arbitražu čini posebnom, jeste i jednostepenost, što znači da su odluke arbitražnog suda konačne, za razliku od presuda redovnih sudova koje to nisu.

Kako se pokreće arbitražni postupak?

U smislu dejstva, pokretanje arbitražnog postupka izjednačava se sa pokretanjem parničnog postupka.

Postupak se pokreće različito u zavisnosti od toga o kojoj arbitraži se radi.

Kada je reč o institucionalnoj arbitraži, postupak se pokreće kada data institucija primi zahtev za arbitražu ili tužbu, dok se kod ad hoc arbitraže pokreće kada tuženi primi zahtev za arbitražu ili tužbu sa predlogom arbitra pojedinca, odnosno imenovanim članom arbitražnog veća.

Arbitraža šta je i kako se pokreće

Šta tužba mora da sadrži?

Ukoliko nije drugačije ugovoreno, tužba mora da sadrži tužbeni predlog, činjenični osnov, kao i sporna pitanja.

Arbitražni sporazum

Zakonom o arbitraži propisano je da spor može da se rešava na ovaj način samo na osnovu sporazuma stranaka.

Sporazumom o arbitraži stranke poveravaju arbitražnom sudu na rešavanje svoje buduće sporove ili sporove nastale iz određenog pravnog odnosa.

Sporazum o arbitraži za rešavanje budućih sporova može biti sadržan u odredbi ugovora (arbitražna klauzula) ili u posebnom ugovoru, ali mora biti u pismenoj formi.

Kada je reč o sadržini ovog sporazuma, ona mora biti dovoljno određena, što znači da se iz nje mogu raspoznati svi bitni elementi potrebni za uspešan početak arbitraže.

Ko može zaključiti arbitražni sporazum?

Svako fizičko i pravno lice može da ugovori arbitražu, uključujući i državu, njene organe, ustanove i preduzeća u kojima ona ima svojinsko učešće.

Može da je ugovori svako ko, u skladu sa odredbama zakona koji uređuje parnični postupak, ima sposobnost da bude stranka u postupku.

Arbitražni sud = državni sud?

Odgovor na gore navedenu tezu svakako je negativan.

Iako u svom nazivu često sadrži reč “sud”, nije reč o arbitražnoj instituciji, jer je za razliku od državnih sudova koji su stalni, ovaj to nije.

Takođe, stranke su slobodne u određivanju tipa suđenja, da li će biti inokosno ili zborno, odnosno da li će suditi sudija pojedinac ili veće, dok ukoliko se odluče za veće, broj sudija mogu da biraju sami, ali po pravilu, taj broj uvek mora biti neparan.

Ukoliko pak one to ne učine, tada nastupa organ imenovanja koji će to učiniti umesto njih. U slučaju da ni organ imenovanja ne uradi svoj zadatak ili uopšte nije ni određen, kao zadnja stanica javlja se državni sud koji će doneti odluku o broju sudija.

Arbitraža šta je i kako se pokreće

Ko može biti arbitar?

Povrh svega, arbitar može biti lice koje je potpuno nepristrasno i nezavisno u odnosu na stranke i spor, u suprotnom doći će do izuzeća.

Radi se o svakom poslovno sposobnom licu, bez obzira na državljanstvo, dok, načelno, stručna sprema, starost, pol nisu od značaja.

Izvršenje arbitražne odluke

Ono što je veoma značajno, arbitražna odluka doneta u Srbiji, za razliku od sudske, može se prinudno izvršiti u gotovo svim zemljama sveta, zahvaljujući činjenici da je Srbija članica Njujorške konvencije o priznanju i izvršenju stranih arbitražnih odluka koja važi u 166 zemalja sveta.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin