Blog

odlaganje krivičnog gonjenja - oportunitet

Oportunitet

Pravo na grešku i pravo na iskupljenje! - Marcus Tullius Cicero Tweet  Umesto novačnom i zatvorskom kaznom, krivični postupci se sve …

Read More ...
Close Menu