Blog

Razvod braka

Pravo na razvod braka jedno je od osnovnih prava supružnika iz porodičnog, odnosno supružničkog odnosa. Bračna zajednica može prestati na dva načina, a razlozi za

Detaljnije
odlaganje krivičnog gonjenja - oportunitet

Oportunitet

Pravo na grešku i pravo na iskupljenje! – Marcus Tullius Cicero Tweet  Umesto novačnom i zatvorskom kaznom, krivični postupci se sve češće završavaju naredbom o

Detaljnije
radna dozvola za strance - advokat u Novom Sadu

Work permits

Laws regulating the procedure for issuing a work permit (or work visa) and obtaining approval for temporary residence of foreigners on the territory of the

Detaljnije
radna dozvola za strance - advokat u Novom Sadu

Radne dozvole za strance

Zakoni kojima se reguliše postupak izdavanja radne dozvole i dobijanje odobrenja za privremeni boravak stranaca na teritoriji Republike Srbije jesu Zakon o strancima i Zakon

Detaljnije
naplata potraživanja u Novom Sadu

Naplata potraživanja

Ako dugujem dolar, ja imam problem. Ako ti dugujem milion, problem je tvoj. Džon Mejnard Kejns U današnjem domaćem i inostranom poslovanju, jedan od najvećih

Detaljnije
naknada stete

Naknada štete

„Ko drugome prouzrokuje štetu dužan je naknaditi je!“– Zakon o obligacionim odnosima (čl. 154 stav 1.) Najpre treba istaći da šteta može nastati kao materijalna

Detaljnije
mobing ili zlostvljanje na radu

Mobing

Zabranjen je bilo koji vid zlostavljanja na radu i u vezi sa radom, kao i zloupotreba prava na zaštitu od zlostavljanja. – čl. 5 Zakona

Detaljnije
Close Menu