Blog

naplata potraživanja u Novom Sadu

Naplata potraživanja

Ako dugujem dolar, ja imam problem. Ako ti dugujem milion, problem je tvoj. Džon Mejnard Kejns Tweet U današnjem domaćem i …

naknada stete

Naknada štete

„Ko drugome prouzrokuje štetu dužan je naknaditi je!“ – Zakon o obligacionim odnosima (čl. 154 stav 1.) Najpre treba istaći …

mobing ili zlostvljanje na radu

Mobing

Zabranjen je bilo koji vid zlostavljanja na radu i u vezi sa radom, kao i zloupotreba prava na …

Close Menu