Advokat za porodično pravo

Porodično pravo

Porodično pravo je deo prava koji se bavi pravnim odnosima unutar porodice i odnosi se na brak, razvod braka, decu, starateljstvo nad decom, nasledstvo i druge pravne odnose unutar porodice. Ono se može razlikovati od zemlje do zemlje i obično se reguliše zakonima i propisima na nacionalnom nivou. Takođe, ova oblast prava obuhvata i pravne odnose između roditelja i dece, supružnika u braku ili vanbračnoj zajednici (alimentacija, podela imovine nakon razvoda i drugim pitanjima koja se odnose na finansije unutar porodice).

Savetnik za porodične odnose

Ako ste u potrebi za pravnom pomoći u vezi sa porodičnim odnosima, možete se obratiti advokatu za porodično pravo kako biste dobili stručnu pomoć i savete. Advokat za porodično pravo vam može dati pravne savete i zastupati vas u sudskim postupcima vezanim za porodične odnose.

U praksi porodičnog prava, advokatska kancelarija dr Gvozden M. Grgur se oslanja na bogato iskustvo koje obuhvata rešavanje niza bračnih i porodičnih pitanja i sporova između supružnika i članova porodice. Gruba podela delokruga rada advokatske kancelarije bi bila na bračno, roditeljsko i starateljsko pravo.

Stručna pomoć u rešavanju porodično pravnih pitanja

Ukoliko niste u mogućnosti da se samostalno dogovorite sa svojim supružnikom ili vanbračnim partnerom oko svih aspekata vezanih za razvod braka ili pak oko podele starateljstva nad detetom, tu smo da vam pomognemo u cilju postizanja mirnog rešenja.

Advokat za porodično pravo pruža usluge u sledećim oblastima:

  • sastavljanje bračnih ugovora vezanih za uređenje imovinskih odnosa u braku
  • zastupanje u postupcima razvoda braka.
  • zastupanje u postupcima utvrđivanja ili osporavanja očinstva
  • zastupanje u sporovima vezanim za vršenje roditeljskog prava
  • zastupanje u sporovima u vezi podele imovine stečene u toku trajanja braka
  • zastupanje u postupcima za lišenje poslovne sposobnosti
  • zastupanje u postupcima zaštite od nasilja u porodici
  • zastupanje u sporovima vezanim za izdržavanje dece i drugih lica

Stručna pomoć u rešavanju porodično pravnih pitanja

Angažovanje advokata za porodično pravo je važno zbog toga što porodično pravo obuhvata mnoge različite pravne odnose i pitanja. Ponekad se mogu pojaviti složena i komplikovana pitanja koja zahtevaju stručnu pomoć i savete.

Advokat za porodično pravo vam može pružiti stručnu pomoć i savete u vezi sa vašim pravnim pitanjima, te da vam pomogne da se suočite sa pravnim izazovima sa kojima se suočavate. On takođe može zastupati vaše interese u sudskom postupku i pomoći vam da postignete pravičan ishod u vašem slučaju.