Porodičnim pravom se uređuju najpre brak i bračni odnosi, zatim odnosi u vanbračnoj zajednici, odnosi deteta i roditelja, usvajanje, hraniteljstvo i starateljstvo, izdržavanje, imovinski odnosi u porodici, zaštita od nasilja u porodici, postupci u vezi sa porodičnim odnosima i lično ime.

U praksi porodičnog prava, advokatska kancelarija dr Gvozden M. Grgur se oslanja na bogatu praksu koja obuhvata rešavanje niza bračnih i porodičnih pitanja i sporova između supružnika i članova porodice. Gruba podela delokruga rada advokatske kancelarije bi bila na bračno, roditeljsko i starateljsko pravo.

Ukoliko niste u mogućnosti da se samostalno dogovorite sa svojim supružnikom ili vanbračnim partnerom oko svih aspekata vezanih za razvod braka ili pak oko podele starateljstva nad detetom, tu smo da vam pomognemo u cilju postizanja mirnog rešenja.

Advokat za krivično pravo i prekršaje vrši poslove u sledećim oblastima:

  • sastavljanje bračnih ugovora vezanih za uređenje imovinskih odnosa u braku
  • zastupanje u postupcima razvoda braka.
  • zastupanje u postupcima utvrđivanja ili osporavanja očinstva
  • zastupanje u sporovima vezanim za vršenje roditeljskog prava
  • zastupanje u sporovima u vezi podele imovine stečene u toku trajanja braka
  • zastupanje u postupcima za lišenje poslovne sposobnosti
  • zastupanje u postupcima zaštite od nasilja u porodici
  • zastupanje u sporovima vezanim za izdržavanje dece i drugih lica