Stvarno pravo

Naš advokatski tim svojim klijentima pruža efikasne pravne usluge i savete u svim postupcima zaštite prava svojine, državine, službenosti, založnog prava, u postupcima legalizacije nepokretnosti, konverzije i svojinske transformacije.

Advokat za stvarno pravo puža sledeće usluge:

Pored navedenog, naša advokatska kancelarija pruža i usluge sačinjavanja kupoprodajnih ugovora u prometu nekretnina i detaljne provere prodavca, njihovog poslovanja i postojanja eventualnih rizika i ugroženosti naših klijenata u svojstvu kupaca. Provere koje vršimo daju izuzetno visok nivo pravne sigurnosti prilikom kupovine nepokretnosti, a tiču se provere kako prodavca, tako i nepokretnosti u svim nadležnim sudovima i državnim organima. Ta provera se sastoji od provere postojanja predstojećih ili postojećih izvršnih postupaka koji se vode protiv prodavca, te i provera kod Agencije za privredne registre i Narodne banke Srbije, a potom provere postojanja tereta i drugih pravni smetnji za prometovanje ili kasnije knjiženje prometovane nepokretnosti.

advokat za stvarno pravo novi sad

Oblasti prava

krivicno-pravo-advokat

Krivično pravo

nadoknada-stete-advokat

Naknada štete

privredno-pravo-advokat

Privredno pravo

gradjansko-pravo-advokat

Opšta parnica

porodicno-pravo-advokat

Porodično pravo

nasledno-pravo-advokat

Nasledno pravo

radno-pravo-advokat

Radno pravo

ugovorno-pravo

Ugovorno pravo

kupoåçpårodajni-ugovori-novi-sad

Stvarno pravo

Potrebno vam je pravno zastupanje?