Naš advokatski tim svojim klijentima pruža efikasne pravne usluge i savete u svim postupcima zaštite prava svojine, državine, službenosti, založnog prava, u postupcima legalizacije nepokretnosti, konverzije i svojinske transformacije.

Advokat za stvarno pravo puža sledeće usluge:

Pored navedenog, naša advokatska kancelarija pruža i usluge sačinjavanja kupoprodajnih ugovora u prometu nekretnina i detaljne provere prodavca, njihovog poslovanja i postojanja eventualnih rizika i ugroženosti naših klijenata u svojstvu kupaca. Provere koje vršimo daju izuzetno visok nivo pravne sigurnosti prilikom kupovine nepokretnosti, a tiču se provere kako prodavca, tako i nepokretnosti u svim nadležnim sudovima i državnim organima. Ta provera se sastoji od provere postojanja predstojećih ili postojećih izvršnih postupaka koji se vode protiv prodavca, te i provera kod Agencije za privredne registre i Narodne banke Srbije, a potom provere postojanja tereta i drugih pravni smetnji za prometovanje ili kasnije knjiženje prometovane nepokretnosti.

advokatska kancelarija novi sad