Naš tim

Advokat Gvozden Grgur

Gvozden M. Grgur

Advokat u Novom Sadu

Dr Gvozden M. Grgur, osnivač advokatske kancelarije. Posle završene srednje škole – pravni smer, upisuje pravni fakultet na univerzitetu u Novom Sadu. Nakon  završenog pravnog fakulteta zapošljava se u Višem Sudu u Novom Sadu gde radi prvo na radnom mestu pripravnika a nakon položenog pravosudnog ispita na mestu sudijskog saradnika.

2012. godine stiče zvanje mastera pravnika. Master rad piše na temu „Krivična dela protiv službene dužnosti“ gde detaljno proučava jedno od najzastupljenijih krivičnih dela u pravosuđu Zloupotrebu službenog položaja iz čl. 359KZ-a.

2017. godine je uspešno odbranio svoju doktorsku disertaciju na temu „Efikasnost kratkih kazni zatvora“ i time stekao zvanje  doktor nauka – pravne nauke.

Pored maternjeg srpskog jezika govori ruski i engleski jezik.

Specijalizovan je za krivično pravo koje detaljno proučava i danas kroz razne naučne radove i istraživanja. (odbrana i zastupanje fizičkih i pravnih lica pred sudovima opšte i posebne nadležnosti kao i pred tužilaštvima i policijom u fazama istrage i predistražnog postupka)
Miljana Grgur - Advokat Novi Sad

Grgur Miljana

Advokatski saradnik

Rođena 1997. godine u Zrenjaninu. Nakon završene srednje Ekonomske škole, smer – finansijski administrator, upisuje Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu.

Tokom studija, do sada, pohađala je brojne seminare unapređujući svoje znanje, a tokom treće godine studija u okviru nastave na predmetu Krivično procesno pravo učestvuje u programu studentske prakse u Apelacionom sudu u Novom Sadu.

Trenutno je student četvrte godine pravnog fakulteta univerziteta u Novom Sadu. Pored maternjeg srpskog jezika govori ruski i engleski jezik. Grgur Miljana – Advokatski saradnik

Sanja Knežević

Advokat u Novom Sadu

Rođena je 1989. godine, u Novom Sadu, gde je završila srednju ekonomsku školu “Svetozar Miletić”, smer birotehičar. Nakon toga upisuje Pravni fakultet u Novom Sadu, opšti smer. Diplomirala je 2013. godine, te pripavničku vežbu obavljala u Višem javnom Tužilašvu u Novom Sadu.

Zvanje master pravnika stiče 2016. godine, odbranivši master rad na temu “Uloga javnog tužioca u predistražnom postupku”.

Pravosudni ispit i advokatski ispit položila je 2016. godine, a u maju 2017. godine upisana je u imenik advokata Advokatske komore Vojvodine.

Postupa u predmetima iz oblasti krivčnog prava, prekršajnog prava, prava privrednih prestupa, te u predmetima iz oblasti privrednog kriminala, kao i postupcima naknade štete i porodičnim sporovima.

Poseduje sertifikat za odbranu u postupcima prema maloletnicima.

Ana Orašanin

advokatski saradnik

Rođena 1981. godine u Kraljevu. Završila Gimnaziju, društveno-jezički smer, a zatim i višu upravnu školu sa zvanjem pravnik. Živi u Novom Sadu. Trenutno je na III godini  Pravnog fakulteta, opšti smer. U advokatskoj kancelariji je angažovana kao saradnik na poslovima administracije i pomaganja oko tehničkih poslova advokatima. Pored srpskog (maternjeg) govori i engleski jezik.

Nevena Marković

Advokat u Novom Sadu

Rođena je 1991. godine, u Beogradu, gde je završila pravni fakultet, smer međunarodno – pravni. Diplomirala je 2015. godine, te pripavničku vežbu obavljala u gradskoj opštini Surčin, sektor za imovinsko pravne poslove.

Zvanje master pravnika stiče 2018. godine, odbranivši master rad na temu “Mehanizmi kontrole nad primenom konvencija i preporuka Međunarodne organizacije rada”.

Pravosudni ispit i advokatski ispit položila je 2018. godine.

Postupa u predmetima iz oblasti privrednog prava, radnog prava, kao i u oblasti ugovornog prava.

Pored srpskog (maternjeg) govori: engleski, španski i ruski jezik.

Leona Dimitrov

Advokat u Novom Sadu

Rođena 1993. godine u Novom Sadu, gde je završila osnovne studije na pravnom fakultetu u 1% najuspešnijih studenata svoje generacije. Master studije na istom fakultetu završila je 2018. godine odbranivši master rad na temu: “Sudska praksa kao faktički izvor prava” sa najvišom ocenom.

Tokom studija bila je stalni stipendista na republičkom i lokalnom nivou, kao i stipendista Fonda za mlade talente, a pohađala je i Erasmus program na pravnom fakultetu Univerziteta u Salzburgu.

Pripravničku vežbu obavljala je u više advokatskih kancelarija u kojima je stekla bogato iskustvo, a tokom pripravničkog staža bila je predsednik Izvršnog odbora advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine.

Nakon polaganja pravosudnog i advokatskog ispita, upisala se u imenik advokata Advokatske komore Srbije i Vojvodine. Postupa u predmetima iz oblasti građanskog prava, privrednog prava, radnog prava, kao i u oblasti ugovornog prava.

Pored srpskog (maternjeg) govori i engleski jezik.