Naš tim

Gvozden M. Grgur

Advokat u Novom Sadu

Dr Gvozden M. Grgur, osnivač advokatske kancelarije. Posle završene srednje škole – pravni smer, upisuje pravni fakultet na univerzitetu u Novom Sadu. Nakon  završenog pravnog fakulteta zapošljava se u Višem Sudu u Novom Sadu gde radi prvo na radnom mestu pripravnika a nakon položenog pravosudnog ispita na mestu sudijskog saradnika.

2012. godine stiče zvanje mastera pravnika. Master rad piše na temu „Krivična dela protiv službene dužnosti“ gde detaljno proučava jedno od najzastupljenijih krivičnih dela u pravosuđu Zloupotrebu službenog položaja iz čl. 359KZ-a.

2017. godine je uspešno odbranio svoju doktorsku disertaciju na temu „Efikasnost kratkih kazni zatvora“ i time stekao zvanje  doktor nauka – pravne nauke.

Pored maternjeg srpskog jezika govori ruski i engleski jezik.

Specijalizovan je za krivično pravo koje detaljno proučava i danas kroz razne naučne radove i istraživanja. (odbrana i zastupanje fizičkih i pravnih lica pred sudovima opšte i posebne nadležnosti kao i pred tužilaštvima i policijom u fazama istrage i predistražnog postupka)
Nemanja Andjelković Advokat u Novom Sadu

Anđelković nemanja

Advokat u Novom Sadu

Advokat Anđelković Nemanja 2010. godine upisuje pravni fakultet u Novom Sadu na Univerzitetu Novi Sad, a studije završava 2014 godine.

Tokom studija, učestvuje na nekoliko takmičenja na kojima odnosi vodeća i prva mesta. Zbog istaknutog uspeha i svog velikog interesovanja za krivično pravo, biva pozvan na zatvorenu stručnu praksu pred Međunarodnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju u Hagu (NL) (ICTY), na kojoj učestvuje u timu branilaca od 2013. godine, pa do kraja 2014. godine.

Po okončanju studija, zapošljava se kao advokatski pripravnik u Novom Sadu, advokatsku praksu obavlja u trajanju od 3 godine.
Nakon položenog pravosudnog i advokatskog ispita postaje član Zajedničke advokatske kancelarije Grgur, kao advokat.

Pirmarno se specijalizuje za krivično pravo (odbrana fizičkih i pravnih lica), dok svakodnevno proširuje ranije stečena znanja, naročito iz oblasti privrednog i radnog prava.


Pored srpskog jezika kao svog maternjeg, govori engleski (C1) i ruski jezik (B1).

Dubravka Vuković

Advokat

2019. god. Advokat u Advokatskoj kancelariji Grgur
2018. god. Sertifikat za posredovanje u rešavanju sporova.
2016 god. Master pravnik – Međunarodnopravo i Međunarodni odnosi, Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu. 
2015 god. Diplomirani pravnik – Pravni Fakultet, Univerziteta u Novom Sadu.
2015 god. Praktikantkinja u Osnovnom i Višem sudu u Novom Sadu.
 2014. god. Praktikantkinja kod Zaštitnika građana Republike Srbije u Beogradu.
Govori engleski i ruski jezik.
Uža oblast interesovanja Privredno pravo, bankarsko pravo i građansko pravo.
Ana Orašanin

advokatski saradnik

Rođena 1981. godine u Kraljevu. Završila Gimnaziju, društveno-jezički smer, a zatim i višu upravnu školu sa zvanjem pravnik. Živi u Novom Sadu. Trenutno je na III godini  Pravnog fakulteta, opšti smer. U advokatskoj kancelariji je angažovana kao saradnik na poslovima administracije i pomaganja oko tehničkih poslova advokatima. Pored srpskog (maternjeg) govori i engleski jezik.

Close Menu