Prava žene pri razvodu: Kako osigurati pravnu i finansijsku nezavisnost

Prava žena tokom razvoda
Sadržaj

Zaključenje braka je bez sumnje jedan od najznačajnijih koraka u životu svake osobe. To je trenutak kada dvoje ljudi formalno potvrđuju svoju zrelost i spremnost da zajedno donose životne odluke i suočavaju se sa izazovima koje život nosi.

Međutim, kada brak ne uspe, razvod postaje neizbežan i često se doživljava kao „pad na testu zrelosti“. U našem društvu, gde su često prisutni patrijarhalni obrasci, prava žene pri razvodu mogu biti zanemarena ili nepotpuno ostvarena ukoliko nisu dobro informisane o zakonskim mogućnostima i zaštiti koju im pravo pruža.

Stoga je važno da se žene obrazuju o svojim pravima i da traže stručnu pravnu pomoć kako bi osigurale svoju pravnu i finansijsku nezavisnost nakon razvoda.

U nastavku donosimo koja su sve prava žena pri razvodu braka.

Pravni aspekti razvoda

Razvod u Srbiji regulisan je porodičnim zakonom koji obezbeđuje pravednu raspodelu zajedničke imovine, zaštitu prava na starateljstvo i adekvatnu finansijsku podršku. Pravni proces razvoda može biti složen i zahteva razumevanje zakonskih prava i obaveza.

Pravni aspekti razvoda u Srbiji su usmereni ka pravičnom rešavanju svih pitanja, sa posebnim osvrtom na zaštitu prava dece i obezbeđivanje njihovog najboljeg interesa.

Prestanak braka ili razvod može se odvijati na dva načina:

  1. Sporazumni razvod braka

Sporazumni razvod je moguć kada se supružnici slože o svim bitnim pitanjima, uključujući vršenje roditeljskog prava, podelu zajedničke imovine i alimentaciju. Ovaj proces je obično brži i manje stresan, jer se sve odluke donose međusobnim dogovorom.

  1. Razvod po tužbi

Razvod po tužbi je neophodan kada ne postoji saglasnost između supružnika. U ovom slučaju, sud odlučuje o svim bitnim aspektima razvoda, što može uključivati podelu imovine, starateljstvo nad decom i izdržavanje. Ovaj proces je često duži i složeniji, jer zahteva detaljno razmatranje svih okolnosti slučaja.

Posebnu pažnju treba posvetiti razvodima koji uključuju strane državljane ili elemente inostranog prava, jer to može dodatno komplikovati postupak. U takvim situacijama, moguće je da će biti potrebno razmatrati i primeniti međunarodno privatno pravo, kao i da će biti potrebna saradnja sa pravnim sistemima drugih zemalja.

Koja su prava žene pri razvodu braka

Pravo na alimentaciju

Jedno od osnovnih prava koje žena ima pri razvodu je pravo na alimentaciju. Alimentacija nije samo pravo deteta, već i pravo supružnika koji nema dovoljno sredstava za život, a nije odgovoran za razvod braka.

Alimentacija se obično isplaćuje u novcu, ali postoji mogućnost dogovora između roditelja za plaćanje u materijalnim dobrima. U slučaju da je majka primarni staratelj, ona redovno prima novčane uplate za potrebe deteta.

Visina alimentacije zavisi od potreba primaoca i mogućnosti plaćanja onoga ko alimentaciju daje. U Srbiji, alimentacija često iznosi oko 40.000 dinara, od čega majke efektivno primaju polovinu, jer se smatra da već snose polovinu troškova za dete.

Određivanje iznosa zavisi od potreba deteta i finansijskih mogućnosti oca, uzimajući u obzir minimalnu sumu koju propisuje ministarstvo.

Postoje opcije izračunavanja alimentacije na osnovu procenta od očeve plate (15 do 50 odsto bruto prihoda) ili kao fiksni iznos (obično 20.000 dinara). Neizmirenje alimentacije može rezultirati izvršnim postupkom ili krivičnom prijavom.

Pravo na deo zajedničke imovine

Tokom braka, supružnici stiču zajedničku imovinu. Pri razvodu, žena ima pravo na ravnopravnu podelu te imovine. To uključuje ne samo nepokretnosti već i pokretnu imovinu, kao i eventualne dugove.

Za žene koje razmatraju razvod važno je da odlučno zahtevaju svoj deo bračne imovine. Često se dogodi da se one pomire sa manjim delom nego što im zapravo pripada, ne insistirajući na svojim punim pravima.

Jedan od razloga za to je uobičajena praksa u Srbiji da se imovina stečena u toku braka, poput automobila i kuća, vodi na ime muža. Ovaj dugogodišnji običaj otežava ženama da dokažu vlasništvo i ostvare svoja prava nakon razvoda.

Na primer, teško je da žena dokaže pravo na firmu koja je registrovana na ime muža, jer se takva imovina obično ne smatra delom njenih aktiva nakon razlaza. Međutim, kada je reč o nepokretnostima, muž ne može da proda imovinu bez saglasnosti supruge. Stoga je sporazumni razvod često najpovoljniji; na primer, ako je par tokom braka stekao pet stanova koji su registrovani na ime muža, mogu postići sporazum po kome supruga dobija dva stana.

Pravo na starateljstvo nad decom

Pravo na starateljstvo nad decom predstavlja osnovni element razvodnog procesa kada su u braku rođena deca. Odluka o starateljstvu nije unapred određena, već se temelji na najboljem interesu deteta.

Sud razmatra različite faktore, uključujući emocionalnu povezanost deteta sa svakim od roditelja i njihovu sposobnost da pruže adekvatnu brigu i podršku.

Iako se u praksi često može primetiti da majke dobijaju starateljstvo, to nije pravilo bez izuzetka. Starateljstvo se neće dodeliti majci ako postoje dokazi da njeno ponašanje šteti dobrobiti deteta, bilo da je reč o nasilju, zloupotrebi supstanci, prostituciji ili alkoholizmu.

S druge strane, očevi se ponekad aktivno bore za starateljstvo, posebno ako veruju da majka ne ispunjava svoje roditeljske dužnosti na odgovarajući način.

Međutim, motivacija očeva nije uvek isključivo zasnovana na interesu deteta; ponekad su motivi manje plemeniti, kao što je želja da se nanese šteta majci ili izbegnu finansijske obaveze poput izdržavanja deteta.

Pravo na zaštitu od nasilja

Nažalost, razvod može ponekad biti praćen i porodičnim nasiljem. U takvim situacijama, žena ima pravo na zaštitu i može tražiti hitne mere, kao što su zabrana prilaska i komunikacije sa nasilnikom.

U slučaju fizičkog nasilja, neophodno je kontaktirati policiju koja može izdati naredbu za privremeno udaljenje nasilnika i zabranu kontakta sa žrtvom. Ove mere traju 48 sati i mogu se produžiti sudskim putem.

Porodični zakon štiti ne samo supružnike, već i širi krug osoba, uključujući bivše partnere i one u emotivnoj vezi.

Zaštita se pruža kroz Zakon o sprečavanju nasilja u porodici, koji je uspostavljen kao reakcija na ovaj ozbiljan društveni problem.

Finansijska sigurnost i prava žene posle razvoda

Kada se suočavaju sa razvodom, ekonomska nezavisnost je često faktor koji utiče na odluke žena u braku. Nedostatak finansijskih sredstava može stvoriti osećaj ranjivosti i zavisnosti, što može biti prepreka za izlazak iz nezdravih bračnih odnosa.

Ova situacija je još izraženija kada su u pitanju obaveze prema deci, što može dodatno otežati donošenje odluke o razvodu.

Porodični zakon Srbije nudi određene zaštitne mehanizme za roditelja koji ima starateljstvo, a koji se suočava sa finansijskim izazovima. Zakon propisuje da u slučaju nedostatka sopstvene imovine, dete zajedno sa starateljem ima pravo da koristi stan u vlasništvu drugog roditelja.

Ovo pravo na korišćenje stambenog prostora, poznato kao pravo stanovanja, ostaje na snazi sve do detetovog punoletstva, pružajući time određeni stepen stabilnosti i sigurnosti.

Ravnopravnost bračnih i vanbračnih zajednica

Pitanje jednakosti prava između bračnih i vanbračnih partnera često izaziva dileme, posebno u kontekstu rastućeg broja vanbračnih zajednica u Srbiji, što je potvrđeno i povećanjem broja dece rođene izvan braka. Iako se prekid vanbračne zajednice ne rešava sudskim putem kao razvod braka, određena prava ipak postoje i regulisana su zakonom.

Zakonska regulativa u Srbiji teži ka izjednačavanju bračne i vanbračne zajednice, iako razlike i dalje postoje. Primarna razlika je u naslednom pravu, gde vanbračni partneri nisu automatski naslednici.

Što se tiče imovine, ne postoji zakonska pretpostavka o zajedničkoj imovini kao u slučaju bračne tekovine, ali vanbračni partneri imaju pravo na deo imovine stečene tokom zajedničkog života, pod uslovom da to mogu dokazati na sudu.

Važno je razbiti zabludu da osobe koje nisu u braku nemaju imovinska prava. Iako žena koja nije u formalnom braku mora da dokaže svoja prava, ona ih definitivno ima.

Dodatno, zakonske izmene su unapredile poziciju vanbračnih partnera, posebno u pogledu prava na korišćenje porodične penzije, čime se dodatno potvrđuje tendencija ka izjednačavanju prava vanbračnih i bračnih partnera.

Prava žene u procesu razvoda: Finansijska podrška i zaštita

Da bi se izbegle bilo kakve nejasnoće, važno je istaći da prava koja su ovde navedena nisu isključivo ženska prava; muškarci takođe mogu da ih ostvare.

Ipak, postoje određena prava koja su specifična za žene zbog njihove uloge u roditeljstvu. Na primer, žene imaju pravo na finansijsku podršku u vidu naknade za rođenje i negu deteta, kao i na roditeljski dodatak, što je predviđeno Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom.

Ova vrsta finansijske pomoći može biti od presudnog značaja za žene koje nisu zaposlene ili koje su prihode ostvarivale kroz druge vrste ugovora, kao što su ugovor o delu ili samostalna delatnost.

Ukratko, prava žene pri razvodu podrazumevaju sledeće:

  • Da se obrate policiji i zatraže hitne mere zaštite, poput zabrane prilaska ili iseljenja iz stana u slučaju da su žrtve nasilja.
  • Da zatraže pravo na stanovanje sve do punoletstva deteta, ukoliko ne poseduju sopstvenu nepokretnost.
  • Na deo imovine stečene tokom vanbračne zajednice sa partnerom.

Razvod braka nikada nije lak, ali je važno da žene budu svesne svojih prava i da ih aktivno štite tokom ovog procesa. Pravna pomoć je neophodna, stoga se savetuje da se obrate advokatu koji će ih voditi kroz proces i pomoći im da ostvare svoja prava.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin