Naplata potraživanja

naplata potraživanja u Novom Sadu

Ako dugujem dolar, ja imam problem. Ako ti dugujem milion, problem je tvoj.

Džon Mejnard Kejns

U današnjem domaćem i inostranom poslovanju, jedan od najvećih problema predstavlja sve češća nemogućnost naplate potraživanja. Nemogućnost naplate i neredovna naplata potraživanja od dužnika može poljuljati temelje čak i najzdravijeg privrednog društva, u krajnjem slučaju to može dovesti do nelikvidnosti poverioca, pa i do stečaja.

Upravo u ovakvim teže naplativim potraživanjima, prednost angažovanja advokata sa širokim iskustvom ogleda se u lakoći prevazilaženja svih poteškoća i uspešnog sprovođenja postupka naplate za poverioca. Još jedna prednost angažovanja advokatske kancelarije radi naplate jeste mogućnost vođenja velikog broja predmeta istovremeno! Ova prednost je naročito važna imajući u vidu nastupajuće rokove zastarelosti gde je hitno postupanje ključni element.

Angažovanje advokatske kancelarije

Upravo zbog navedenih prednosti, našu advokatsku kancelariju angažuju preduzetnici i privredna društva iz zemlje i inostranstva. Odmah po prijemu punomoći i dokumentacije predmeti se stavljaju u rad. Praksa je takva da se potraživanje najpre nastoji izmiriti vansudskim putem u pregovorima sa dužnicima. Tako se potraživanja, uz saglasnost poverioca, mogu izmiriti promenom modaliteta ispunjenja ugovornih obaveza, priznanjem dugovanja i davanjem adekvatnih izjava o dugovanju, konstituisanjem garancija i jemstava, dok je prvi korak uvek Opomena pred utuženje. Opomena se dostavlja sa zahtevom za isplatom dugovanja sa zakonskom zateznom kamatom. Opomena upućena od strane advokata u praksi predstavlja veoma efikasno sredstvo naplate dugovanja budući da dužnici po njenom prijemu često isplaćuju dugovanje u celosti ili bar većem delu kroz dogovore kako bi izbegli troškove advokata u sudskim postupcima. Pregovori se odvijaju isključivo kroz redovne poslovne kanale advokatske kancelarije, gde se svaki pokušaj postizanja dogovora beleži u spisima predmeta i o istima blagovremeno obaveštava poverilac. Ukoliko vas interesuje detaljnije o naplati dugovanja, možete pročitati više na našoj stranici opšta parnica preko koje nas takođe možete kontaktirati za direktno savetovanje.

Iako vrlo efikasan metod, opomena pred utuženje ne može u dovoljnoj meri obezbediti naplatu svih potraživanja. Stoga, poverioci bivaju prinuđeni da pokrenu postupak izvršenja kod javnog izvršitelja, odnosno postupak radi dobijanja izvršnih isprava – platnih naloga, pred nadležnim sudovima. U ovim postupcima koji su po prirodi hitni, rokovi su strogi i kratki. Stroga formalnost postupka ne ostavlja skoro nikakvog prostora za greške u Predlozima za izvršenje, pratećoj dokumentaciji niti daljem toku postupka. Upravo u ovakvim postupcima, umeće i stručnost advokata od velike su važnosti.

Valja naglasiti i da hitnost postupka postoji ne samo zbog nastupanja rokova zastarelosti već i zbog kasnije potpune nemogućnosti naplate potraživanja usled nepostojanja imovine na strani dužnika.

Procedura naplate potraživanja

Od uvođenja Javnih izvršitelja, naplata potraživanja postaje jednostavnija i znatno efikasnija. Advokat usmerava rad javnog izvršitelja da određenim sredstvima izvršenja sprovede postupak na ciljanim objektima izvršenja. Pritom, poverilac ne mora unapred imati saznanja o imovini dužnika na kojoj se želi namirivati, već se određenim službenim kanalima, na zahtev advokata, dolazi do detaljnih informacija u toku samog postupka. Tada Javni izvršitelji službenim putem pribavljaju informacije o svim računima u vlasništvu dužnika od Narodne banke Srbije, podatke o zaradama od poslodavaca, podatke o evidenciji kod RF PIO Fonda, podatke o evidenciji vlasništva nekretnina od nadležne RGZ Službe za katastar nepokretnosti, te i poodataka o vlasništvu motornih vozila koja se vodi kod RS MUP. Po pribavljanju tih podataka, javni izvršitelj zahteva opredeljenje na koje sve delove imovine poverilac želi da se pristupi izvršenju, proceni i prodaji radi naplate potraživanja.

naplata potrživanja advokat u Novom Sadu

Opisani postupak može se okončati i prenošenjem imovine dužnika u svojinu poverioca i bez prodaje, ukoliko poverilac pristane odnosno izričito zahteva takav vid namirenja. Kada se naplata potraživanja sprovodi putem prodaje zaplenjenih stvari, ona se sprovodi putem javne licitacije koji organizuje, oglašava i sprovodi javni izvršitelj.

Zaplena nepokretnosti

Zaplena nepokretnosti sprovodi se upisivanjem zabrane raspolaganja u nadležnom katastru, te datuma zakazane javne prodaje, što predstavlja način obezbeđenja naplate potraživanja. U slučaju otuđivanja imovine nakon donošenja Rešenja o izvršenju, u parničnom postupku paulijanskom tužbom uspešno se pobijaju radnje dužnika i imovina vraća u pređašnji status. Međutim, ukoliko je do otuđenja imovine došlo pre donošenja Rešenja o izvršenju, parnični postupak je znatno komplikovaniji.

Po uspešnoj zapleni, proceni i prodaji zaplenjene imovine dužnika, dobijena sredstva Javni izvršitelj prenosi na račun izvršnog poverioca. Nakon izmirenja glavnice dugovanja sa pripadajućim zateznim i drugim kamatama na koje je poverilac imao pravo, postupak izvršenja se okončava.

Naša advokatska kancelarija svojim klijentima nudi više načina saradnje u postupcima naplate potraživanja, gde se nagrada advokatskoj kancelariji može računati po tarifi, procentu uspešne naplate, odnosno ugovorom o paušalu.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin