Ugovor o doživotnom izdržavanju

ugovor o doživotnom izdržavanju

Sklapanjem Ugovora o doživotnom izdržavanju je strogo formalan posao. Šta to znači? To znači da se takav ugovor mora sastaviti u posebnoj formi koja mora ispuniti obavezne elemente koje propisuje zakon. Takav ugovor zahteva solemnizaciju kod javnog beležnika i tek nakon toga počinje da proizvodi pravno dejstvo.

Sklapanjem ugovora o doživotnom izdržavanju primalac izdržavanja (izdržavano lice) saglasan je da davalac izdržavanja (lice koje pruža negu i pomoć) nakon smrti primaoca dobije u svojinu određenu imovinu kao naknadu za doživotno izdržavanje. Davalac se potpisivanjem ovog ugovora obavezuje da izdržava primaoca do njegove smrti i da ga posle smrti sahrani.

U današnjem vremenu Ugovor o doživotnom izdržavanju zaključuje se često i daje određenu sigurnost osobama koje strahuju da zbog starosti, lošeg zdravlja ili nekih drugih razloga neće moći da se staraju same o sebi.

Član 194. Zakona o nasleđivanju:

“Ugovorom o doživotnom izdržavanju obavezuje se primalac izdržavanja da se posle njegove smrti na davaoca izdržavanja prenese svojina tačno određenih stvari ili kakva druga prava, a davalac izdržavanja se obavezuje da ga, kao naknadu za to, izdržava i da se brine o njemu do kraja njegovog života i da ga posle smrti sahrani.

Primalac izdržavanja ugovorom može obuhvatiti samo stvari ili prava postojeća u trenutku zaključenja ugovora. Ako šta drugo nije ugovoreno, obaveza izdržavanja naročito obuhvata obezbeđivanje stanovanja, hrane, odeće i obuće, odgovarajuću negu u bolesti i starosti, troškove lečenja i davanja za svakodnevne uobičajene potrebe.

Dakle, baveza davaoca je da primaocu obezbedi stanovanje, hranu, odeću, obuću, lečenje ili neke druge posebne zahteve koje se nalaze u ugovoru. Takođe, davalac je u obavezi da osim ovih materijalnih stvari obezbedi primaocu i posetu prijatelja ili porodice, posetu različitim kulturnim događajima ili ustanovama, obezbedi literaturu za čitanje itd, ukoliko to primalac izdržavanja izrazi kao potrebu.

Stvari koje morate znati pri sklapanju ugovora o doživotnom izdržavanju

Važna stvar koju treba znati jeste da se, uglavnom, troškovi koje je imao davalac u toku izdržavanja ne poklapaju sa stvarima koje je stekao.

Bitna stvar kod ovog Ugovora je aleatornost. Šta znači aleatornost? Aleatornost ugovora znači da se u momentu njegovog zaključenja ne zna koliko dugo će on biti na snazi, niti kolike su tačno obaveze ugovornih strana. Ukoliko aleatornosti nema kod Ugovora o doživotnom izdržavanju, on je ništavan. U praksi bismo to najbolje objasnili na dva primera.

  1. Kada aleatornost postoji, Ugovor o doživotnom izdržavanju zaključen je sa licem koje je relativno dobrog zdravlja skladno njegovim godinama. Za to lice se ne zna koliko dugo će živeti niti kolike će njegove potrebe biti u budućnosti, već se može pretpostaviti da će vrednost davanja izdržavanja moći da dostigne približnu vrednost imovine koju davalac izdržavanja treba da dobije nakon smrti primaoca izdržavanja.
  2. Kada aleatornost ne postoji, Ugovor o doživotnom izdržavanju zaključen je npr. sa licem koje je teško bolesno ili pred smrt. Tu je jasno da ne postoji srazmera između davanja koje davalac izdržavanja treba da pruži i vrednosti imovine koju će steći nakon smrti primaoca izdržavanja. Ovakav Ugovor o doživotnom izdržavanju se lako može poništiti.

Aleatornost je zapravo neizvesnost. Dakle, može se desiti da primalac izdržavanja sačini ugovor u svojoj 70. godini kao primalac izdržavanja i da narednih 5, 10 ili 15 godina nema potrebe za staranjem o njemu, niti da ima nekih posebnih troškova. U tom slučaju davalac je mnogo više stekao od onoga što je dao ali to nije mogao znati u momentu zaključenja Ugovora. Međutim, situacija može biti i obrnuta. Neko sačini ugovor u svojoj 60. godini kao primalac izdržavanja i nakon kratko vremena se razboli. Davalac će u tom slučaju imati troškove lečenja primaoca izdržavanja, moraće svakodnevno da se stara o njemu i da ga neguje, do kraja njegovog života iako u momentu zaključenja nije bilo naznaka da će do ovakvog stanja doći nakon kratkog vremena od zaključenja Ugovora. U tom slučaju je davalac može imati više troškova od vrednosti stečenih dobara.

Pored uslova Aleatornosti, koji je najčešće pitanje prilikom zaključenja ovakvih Ugovora, uslovi nekada mogu biti i odobrenje organa starateljstva ili utvrđenje psihičke sposobnosti primaoca izdržavanja putem veštačenja koje prethodi i kasnije čini sastavni deo Ugovora o doživotnom izdržavanju.

Za sačinjenje Ugovora o doživotnom izdržavanju najbolje je angažovati stručnu pomoć kako bi se sprečile eventualne nepravilnosti i ugovor uspešno mogao održati na snazi. Isto tako, ukoliko se smatra da je Ugovor sačinjen na štetu primaoca izdržavanja, od najveće važnosti je reagovati pravovremeno i adekvatnim radnjama u cilju poništenja takvog ugovora, kako bi se zaštitili interesi primaoca izdržavanja

ugovor o doživotnom izdržavanju

Dakle, ugvor se može poništavati iz više razloga, a to je najpre izostanak jednog ili više bitnih uslova koji se po zakonu smatraju obaveznim za važenje Ugovora o doživotnom izdržavanju. Ovaj Ugovor u praksi najčešće poništavaju naslednici primaoca izdržavanja kao lica sa pravnim interesom ili poverioci. Isto tako, i same stranke mogu zahtevati poništenje ili raskidanje Ugovora. Davalac može zahtevati poništenje ugovora u slučaju da primalac uništi ili otuđi predmet ugovora, Isti tada može zahtevati da mu se vrati šta je do sada dao na ime davanja izdržavanja. Do raskida ugovora, takođe, može doći ukoliko odnosi izmedju ove dve strane postanu nepodnošljivi ili poremećeni. Tada obe strane imaju pravo da zahtevaju poništenje ugovora.

U slučaju smrti davaoca izdržavanja ova obaveza prelazi na njegovog bračnog partnera ili na potomke ukoliko oni pristanu na izvršavanje ove obaveze. Ukoliko ne pristanu ugovor se raskida ali u tom slučaju oni nemaju pravo da traže naknadu za izdržavanje. Ako bračni partner ili potomci nisu sposobni za izvršavanje ove obaveze oni mogu tražiti naknadu za izdržavanje od primaoca. Sud određuje visinu naknade, sagledavajući imovno stanje primaoca.

Naposletku, ističemo da je Ugovor o doživotnom izdržavanju jedan od najčešće sklapanih pravnih poslova. Za ovaj Ugovor vezuju se brojni parnični postupci kao i glasine oko njegove česte upotrebe radi izigravanja zakona i sl. Međutim, sačinjen pravilno i sproveden savesno, on predstavlja jedan od najsolidnijih Ugovora u današnjem pravnom sistemu iz kog obe ugovorne strane imaju benefite.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin