Razvod braka

razvod braka advokat novi sad
Sadržaj

Pravo na razvod braka jedno je od osnovnih prava supružnika iz porodičnog, odnosno supružničkog odnosa. Sam postupak razvoda je pažljivo regulisan Porodičnim zakonom u Srbiji. 

U današnje vreme, razvodi postaju sve učestaliji, motivisani različitim faktorima kao što su prevara, finansijski problemi, gubitak emocija ili nasilje. 

Postoje dva osnovna načina na koje bračna zajednica može prestati, a o oba ćemo detaljnije opisati u nastavku teksta.

Na koje načine može da se okonča brak?

Tužbom za razvod braka jedan od supružnika može pokrenuti tzv. brakorazvodnu parnicu i na taj način od suda tražiti da se brak razvede. S druge strane, sporazumno, to mogu učiniti oba supružnika saglasno, zajedničkim predlogom za razvod braka, gde je procedura znatno brža, efikasnija i ekonomičnija.

Razvod tužbom

Razlika imeđu ova dva postupka je bitna. Naime, tužbom za razvod, jedan supružnik želi da se brak razvede i tom tužbom može zahtevati da sud odluči ne samo o razvodu, već i o:

U tom postupku izvode se dokazi saslušanjem stranaka, prilaganjem dokaza o troškovima izdržavanja dece, dokazi o sticanju imovine u toku braka i dr.

Sporazumni razvod

Nasuprot tužbi za razvod braka, pokretanjem postupka po zajedničkom Predlogu za sporazumni razvod braka, supružnici potpisuju pismeni sporazum u kom moraju biti rešena sva bitna pitanja. Od toga da su saglasni da se brak razvodi, preko dogovora oko vršenja roditeljskog prava, pa sve do raspoledele imovine, obavezivanja na određeni iznos mesečnog doprinosa izdržavanja deteta (alimentacije) i modela viđanja deteta. 

Imajući u vidu situaciju gde su se supružnici dogovoriili oko svih bitnih pitanja, jasno je da nema posebne potrebe za njihovim saslušanjem od strane sudije, niti za izvođenjem drugih dokaza. 

Medijacija u procesu razvoda

Ako se razvod pokrene putem sudskog postupka, jedna od faza tog procesa uključuje posredovanje, odnosno medijaciju, gde se pokušava postići mirno rešenje sporova razgovorom. 

Međutim, medijacija se ne primenjuje ako oba partnera nisu saglasna, ako je jedan od supružnika nesposoban za razgovor, ili ako je nepoznato boravište ili oba žive u inostranstvu.

Medijacija ima dve faze. Prva je pokušaj pomirenja, koji sprovodi centar za socijalni rad, sud ili druga specijalizovana ustanova. Ako dođe do pomirenja, tužba za razvod se povlači. Ako pomirenje nije moguće, sledi druga faza – nagodba. 

Nagodba ima za cilj rešenje svih spornih pitanja, uključujući roditeljska prava i imovinu stečenu tokom braka. Ova faza može trajati do dva meseca i završiti se sporazumom o svim spornim pitanjima.

Da li je potreban advokat za sporazumni razvod braka?

Prema zakonu, za sporazumni razvod braka ne morate angažovati advokata, ali iskustva stranaka variraju. Pre traženja pravne pomoći, mnogi postavljaju pitanja prijateljima ili pretražuju po internetu – gde pronaći obrazac za sporazumni razvod, kako pokrenuti postupak i prevazići sve nedoumice. 

Ipak, zbog nedostatka iskustva u sastavljanju sporazuma i nepoznavanja prava, korisno je konsultovati advokata. 

Posebna pogodnost sporazumnog razvoda je što supružnici, uz specijalnu punomoć, mogu ovlastiti advokate da pokrenu i završe razvod bez njihovog daljeg prisustva, što omogućava brzo rešenje svih pitanja i dobijanje pravosnažne presude.

način za razvod braka novi sad

Ova fleksibilnost se primenjuje i na razvod braka iz inostranstva, gde se presuda, po zahtevu klijenata, može prevesti i pripremiti za priznanje u stranoj državi.

Razvod braka: Sudske odluke, finansijski izazovi i emotivne posledice

Nakon pravosnažnosti presude, bez obzira na to da li je podneta tužba ili predlog za sporazumni razvod, ostaje otvoreno pitanje sprovođenja sudske odluke, naročito u vezi faktičke podele imovine i izdržavanja.

Razveden brak ne može se poništiti, a sudske odluke o starateljstvu nad decom, iznosu alimentacije, odnosu s drugim roditeljem i troškovima postupka, podložne su osporavanju samo u određenim situacijama.

Iako je razvod neugodan, važno je shvatiti da će proći. Bez obzira na način razvoda, troškovi nisu samo materijalni, već nose i emotivne posledice. Odluke tokom razvoda oblikuju ne samo život supružnika, već i živote njihove dece, naročito njihovo detinjstvo.

Često postavljana pitanja

Da li je za razvod nadležan sud ili notar?

Stvarno nadležni tokom razvoda su osnovni sudovi. Zahtev za razvod, bez obzira na to da li je u obliku tužbe ili predloga za sporazumni razvod, podnosi se sudu koji ima nadležnost prema prebivalištu tuženog ili poslednjem zajedničkom prebivalištu supružnika. U postupcima za razvod, sudije odlučuju u veću koje čini jedan sudija i dva sudija porotnika.

Gde se podnosi zahtev za razvod braka?

U situacijama kada su bračni odnosi ozbiljno poremećeni i nema izgleda za pomirenje, zahtev za razvod braka se predaje nadležnom osnovnom sudu na teritoriji opštine gde jedan od supružnika ima prebivalište ili trenutno boravi. Takođe, moguće je podneti zahtev u osnovnom sudu gde su bračni partneri poslednji put delili zajedničko prebivalište. 

Koliko iznose sudski troškovi za razvod braka?

U slučaju da se razvod inicira sporazumno ili putem tužbe, potrebno je platiti taksu za podnošenje predloga ili tužbe. Taksa za tužbu iznosi 2.660,00 dinara, a isti iznos se plaća i kao taksa za donošenje presude.

Koja dokumenta su potrebna za razvod braka?

Pre nego što postupak razvoda počne, potrebno je obezbediti izvod iz Matične knjige venčanih i, ukoliko imate zajedničku decu, izvod iz Matične knjige rođenih za svako dete. Nakon predavanja potrebne dokumentacije, pristupa se sastavljanju sporazuma ili podnošenju tužbe za razvod braka.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin