Razvod braka

razvod braka advokat novi sad
Sadržaj

Pravo na razvod braka jedno je od osnovnih prava supružnika iz porodičnog, odnosno supružničkog odnosa. Bračna zajednica može prestati na dva načina. Oba načina ćemo u ovom kratkom tekstu opisati, kako sledi.

Načini za ravod braka

Tužbom za razvod braka jedan od supružnika može pokrenuti tzv. brakorazvodnu parnicu i na taj način od suda tražiti da se brak razvede. S druge strane, sporazumno, to mogu učiniti oba supružnika saglasno, zajedničkim predlogom za razvod braka, gde je procedura znatno brža, efikasnija i ekonomičnija.

Razlika imeđu ova dva postupka je bitna. Naime, tužbom za razvod, jedan supružnik želi da se brak razvede i tom tužbom može zahtevati da sud odluči ne samo o razvodu, već i o raspodeli zajedničke imovine, vršenju roditeljskog prava, modelu viđanja deteta, iznosima obaveznog izdržavanja (alimentacije). U tom postupku izvode se dokazi saslušanjem stranaka, prilaganjem dokaza o troškovima izdržavanja dece, dokazi o sticanju imovine u toku braka i dr.

način za razvod braka novi sad

S druge strane, pokretanjem postupka po zajedničkom Predlogu za sporazumni razvod braka, supružnici potpisuju pismeni sporazum u kom moraju biti rešena sva bitna pitanja. Od toga da su saglasni da se brak razvodi, preko dogovora oko vršenja roditeljskog prava, pa sve do raspoledele imovine, obavezivanja na određeni iznos mesečnog doprinosa izdržavanja deteta (alimentacije) i modela viđanja deteta

Imajući u vidu situaciju gde su se supružnici dogovoriili oko svih bitnih pitanja, jasno je da nema posebne potrebe za njihovim saslušanjem od strane sudije, niti za izvođenjem drugih dokaza. Posebna pogodnost ovakvog postupka jeste činjenica da upravo zbog prethodno navedenog, supružnici mogu po specijalnoj punomoći ovlasititi advokate da i bez njihovog daljeg prisustva pokrenu postupak i okončaju ga u relativno kratkom vremenskom periodu, te da potom svojim klijentima (čak i u inostranstvu) dostave pravosnažnu presudu kojom su rešena sva bitna pitanja i brak razveden. Pored toga, na zahtev klijenata, presuda se može prevesti i pripremiti radi priznanja u stranoj državi.

Po pravosnažnosti presude, bilo to nakon podnete tužbe ili predloga za sporazumni razvod braka, preostaje pitanje sprovođenja sudske odluke. Najčešći problem jeste pitanje faktičke podele imovine i pitanje plaćanja obaveznog izdržavanja (alimentacije). O ovom pitanjima, biće više reči u jednom od narednih tekstova na našem sajtu.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin